2019-03-11 00:00:00 |
Články

Proč je malý tábor dražší?

Proč jsou některé tábory dražší než ostatní má více příčin.

Jednou z nich je právě menší počet dětí, mezi které se musí rozpočítat veškeré náklady. Např. táborová lékárna, která musí mít určitý obsah, který určují předpisy, není zrovna levná věc. Bude rozdíl dělit náklady na tuto lékárnu mezi 14 dětí, nebo 40.
Dalším aspektem je druh ubytování. Pronájem vhodné louky pro stanový tábor je jistě za jiné peníze, než ubytování ve zděné stavbě. (Nepočítaje stravu, dle směrnic by mělo být stravování pro děti 5x denně)
Důležitým ukazatelem pro cenu je rovněž program. Jiné náklady bude mít stanový tábor se všeobecným zaměřením, a jiné tábor zaměřený určitým směrem. (Např. koňský, taneční, cykloturistický, vodácký, jinak sportovně zaměřený atd... )
Samozřejmě speciálně zaměřené tábory nemohou ani při sebelepších podmínkách zvládnout velký počet dětí v jednom turnusu, neumím si představit koňský tábor pro 40 dětí, to aby měl pořadatel hřebčín, případně vidím radostí skákající řidiče objíždějíc cykloturistický tábor o počtu 40 dětí. Nemluvě o zajištění bezpečného průbehu takové akce pro všechny děti.