2017-10-13 00:00:00 |
Články

letecký tábor NA KŘÍDLECH SPITFIRE pocta čs. válečným letcům

Jedinečný tábor v České republice a střední Evropě

O velkých prázdninách se uskutečnily dva týdenní běhy pobytových leteckých táborů, které pořádá Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná na letišti aeroklubu Plasy. Byl to dosud technicky nejnáročnější projekt letní táborové činnosti, který náš dům dětí pořádal. Děti dostaly originální letecké uniformy RAF, které jsme si zapůjčili z filmových ateliérů Barrandov, kde si zahrály ve filmu Tmavomodrý svět otce a syna Svěrákových.Velké poděkování a uznání všem, kteří se o zdárný průběh leteckých táborů zasloužili. Během dvou týdnů jsme neměli jediné škrábnutí, žádné klíště, jen 1x žihadlo od vosy. Při tolika dětech a mimořádně náročných pohybových aktivitách je to až pozoruhodné. Šedesátka malých letců z celé republiky se účastnila dětského leteckého tábora NAK ŘÍDLECH SPITFIRE pocta čs. válečným letcům od 1.7. do 8.7. 2017. Děti si na prostředí letiště rychle zvykly a nadšeně se vžily do rolí našich letců ze slavných leteckých perutích 310, 311, 312 a 313. Atmosféru tábora umocňovala naprosto dokonalá maketa Supermarine Spitfire v měřítku 1:1, zapůjčena Czech Spitfire klubem a když v ponělí 3.7. přistál na plaském letišti pilot Ing. Radim Vojta se skutečným Spitfirem, laik by nerozeznal, který je opravdový a který model? Nadupaný program celého tábora nenechal malé piloty ani na chvilku v klidu. Po časném budíčku následovala rázná rozcvička do půl těla, která začínala svižným během podél letiště. Po rozcvičce letci prováděli ranní osobní hygienu po širým nebem ve studené vodě, v typických umývárkových korytech armádního vzoru. Po umytí následoval úklid stanů a chatek a nástup na snídani do letecké jídelny v hlavní letištní budově. V 09:00 byl na celotáborovém nástupu přečtený denní rozkaz a piloti se ve svých perutích rozešli za dopoledním programem táborového dne. Nejdříve se během prvních dvou dnů všichni postupně vystřídali na učebnách a studovali teoretické předměty, letové postupy, letištní řád, letové příručky. Strávili hodiny na profesionálních leteckých simulátorech, na kterých nacvičovali letové úlohy a pak přišly vlastní lety na opravdových motorových letounech aeroklubu Plasy. Piloti stíhacích perutí létali z přední kabiny Zlínu Z-226 s instruktorem Martinem Cabejškem a piloti 311. bombardovací peruti sedlali Cesnu C-152, protože ta má místo kniplu berany. Děti si pochvalovaly, jak je kokpit Cesny malý, že jim to připadalo jako postavené právě pro ně. Provedení praktického letu probíhalo následovně. Nejdříve se malí letci sešli na předletovém brífinku, kde se seznámili s plánovací tabulkou letů, vyslechli si zprávu o počasí a předletové pokyny. Pak odešli ke své letecké technice. Pilot instruktor zkontroloval malého leteckého adepta, je-li správně přikurtován v sedačce, pak spustil motor a vyroloval na vyčkávací. Po vzletu předal řízení letci a ten nastoupal potřebnou výšku a odletěl do pracovního prostoru k nácviku techniky pilotáže. Po ukončení v prostoru se zařadil do letištního okruhu a předal řízení instruktorovi, který s letounem bezpečně přistál. Všechny děti odlétaly seznamovací lety. Ale to nebylo vše. V neděli 2.7. sehráli členové KVH 4. obrněná divize Plzeň pro děti autentickou přestřelku s německými vojáky. Nad hlavami jim létaly třímetrové RC makety válečných letadel spojenců a nacistické lufftwafe. V pondělí 3.7. se skutečným Spitfirem přiletěl pilot Ing. Radim Vojta, jediný Čech po 75 letech, který může tento legendární druhoválečný, stíhací letoun pilotovat. Se Spitfire na plaském letišti ještě přistála další dvě válečná letadla: Stinson V77 Reliant a Harvard Mk. II. Plaské letiště se tak rázem ocitlo ve druhé světové válce. Současnou vojenskou techniku předvedli výsadkáři ze 4. BRN Žatec, kteří přijeli na letiště s obrněným vozidlem Pandur a děti v něm vozili. Malým letcům ukázali lehké pěchotní zbraně a předvedli ukázky bojových technik MUSADO Military Combat. V úterý 4. 7. jsme byli hosty 24. základny dopravního letectva Kbely a prohlédli jsme si expozice kbelského leteckého muzea. V podvečer nás na letišti v Plasích navštívili balonoví piloti z letecké společnosti Skydea s.r.o. Balloon Flights & Promotions. Aerial Advertising. Pilot Academy a všechny děti z tábora svezli horkovzdušným balónem, včetně oddílových vedoucí. Středa byla věnována tréninku přístrojového potápění v letištním bazénu a letové činnosti. Ve čtvrtek jsme byli hosté letecké záchranné služby Kryštof 7 na bývalé vojenské letecké základně Líně a prohlédli jsme si Hangár 3, letecké společnosti Clasic Trainers, cestou zpět na letiště Plasy jsme navštívili Air park otce a syna Tarantíkových ve Zruči u Plzně. Pátek 7.7. jsme věnovali intenzivnímu létání a celý tábor zakončili večerním táborákem. V sobotu byl vyhlášený poslední rozkaz a proběhlo slavnostní předávání skutečných pamětních medailí řádového typu, které pro náš tábor razila akreditovaná firma. Děti si z tábora s sebou domů odvezly neopakovatelné zážitky. Staly se na týden opravdovými piloty a létaly na skutečných letounech. Každý letec dostal od DDM Kamarád Třemošná, krom pamětní medeaile, také táborové tričko s logem tábora, dále táborovou příručku psanou speciálně pro tento letecký tábor a průkaz ke vstupu na letiště Plasy a především do vínku první letecké krůčky na dlouhé cestě ke kariéře profesionálního pilota. Bezprostředně na letecký tábor navazovalo soustředění modelářů. Opět děti z celé republiky modelařily, létaly s RC modely, jezdily s modely aut a pluly v letištním bazénu s modely lodí. Každý účastník soustředění se svezl v letounech aeroklubu Plasy. Šestý ročník leteckých táborů ( červenec 2018) má opět dva běhy: první (7.7. – 15.7.) jsme nazvali letecký tábor ČERVENÉ BARETY pocta čs. parašutistům. Současné děti mají značný chaos v druhoválečných dějinných událostech a tápou v pochopení konsekvencí historie naší země. Táborovou tématikou, kdy se přeneseme do Anglie válečných let a staneme se příslušníky československých parašutistických jednotek, dětem přiblížíme život Čechoslováků bojujících za svobodu a ideály demokracie. Hlavním tématem celotáborové hry ( která se jmenuje ATENTÁT) bude atentát na zastupujícího říšského protektora, provedený našimi parašutisty. Děti projdou výcvikem speciálních sil SOE: sebeobrana, slaňování, střelba, maskování, pohyb v přírodě, vysílání, šifrování apod. Pak budou vysazeni na "území protektorátu" a budou plnit diverzní úkoly. Druhý běh (16.7. – 22.7.), který bezprostředně navazuje na parašutistický tábor se jmenuje letecký tábor 100 LET ČS. LETECTVÍ, tábor mapuje cestu československého a českého letectví Od roku 1918 až po současnost. Děti budou opět, po pečlivé pozemní přípravě, létat s instruktory letouny aeroklubu. Tak ahoj příští rok na leteckých táborech 2018.