• Adresa: Na Loučkách 3, 750 02 Přerov
  • Osoba: PaedDr., Bc. Eva Stryková
  • Email: evastrykova@volny.cz
  • Telefon: 581202520

KROUŽEK-Spolek sluchově a komunikačně znevýhodněných

  • Cena:
  • Doprava:
  • Platí do:
  • Typ: poptávka

Realizujeme činnosti vedoucí k podpoře integrace a inkluze sluchově a komunikačně znevýhodněných osob.

Zprostředkováváme setkávání osob s komunikačními problémy a zkvalitňujeme jejich komunikační dovednosti ve vztahu k okolí.

Nabízíme znevýhodněným plnohodnotnou účast na organizovaných vzdělávacích, kulturních a sportovních akcích.

Pořádáme tábory v nepřetržité linii více jak 20 let.

Tábory

Letní integrovaný tábor pro děti s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením

Čtrnáctidenní tábor je zaměřen na děti se sluchovým postižením, komunikačními problémy a v menší míře i pro děti zdravé.

6850
Letní integrační tábor pro děti

Čtrnáctidenní tábor je zaměřen na děti se sluchovým postižením, komunikačními problémy a v menší míře i pro děti zdravé.

6450
Letní integrační tábor pro děti s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením

Čtrnáctidenní tábor je zaměřen na děti se sluchovým postižením, komunikačními problémy a v menší míře i pro děti zdravé.

5450