• Adresa: V Zálomu 2948/1
  • Osoba: Petra Hašková
  • Email: phaskova@younglife.org
  • Telefon: 607103159
  • Web: www.younglife.cz

Young Life Česká republika z.ú.

  • Cena:
  • Doprava:
  • Platí do:
  • Typ: poptávka

Young Life je dynamická nezisková organizace, která nabízí široký program pro mladé lidi ve volném čase. Během našich organizovaných i spontánních aktivit jako jsou jazykové kempy, outdoorové a sportovní akce, klubová a kreativní činnost, vedeme mladé lidi k oživení křesťanských hodnot a tím přispíváme k budování jejich sebeuvědomění, posílení jejich odolnosti vůči negativním vlivům a rozvoji jejich osobnosti. Kvalifikovaní dospělí vedoucí naslouchají, vedou a podporují mladé lidi v době dospívání skrze přátelské vztahy. Ve spolupráci se školami a partnerskými organizacemi podporujeme výuku anglického jazyka rodilými mluvčími. Každý je vítán v Young Life!

Tábory

Anglický příměstský tábor City Camp Brno 2023

Je tu další ročník City Campu, již 8.

2600
City Camp Brno 2021

Je tu již 6.

2300